historia psów karelskich na niedźwiedzie


PDF

autor - Ewa Szeliga - Szeremeta

3.HANA z Liliowego Wrzosowiska

była córką DOR'y z Liliowego Wrzosowiska i Mostodalens XMEN'a, urodzona w 1978 roku. Poprzez swoją matkę HANA z Liliowego Wrzosowiska była wnuczką CZARK'i z Wierchów.
Dnia 5 lutego 1981 roku urodził się pierwszy miot HANY z Liliowego Wrzosowiska po AIKO Elgkongens, a i dziecko o imieniu LENA - KAJA z Liliowego Wrzosowiska również pozostała w hodowli, mając szczenięta po DUNAJ'u Z Liliowego Wrzosowiska, urodzone 12 stycznia 1985 roku, nazwane na literę " C ", np. CUMO - ERO z Liliowego Wrzosowiska, który trafił do p. Zbigniewa Sarneckiego z Jasła.
Pół roku później LENA - KAJA z Liliowego Wrzosowiska miała potomstwo po SET ALI’m z Liliowego Wrzosowiska, urodzone 26 grudnia 1985 roku, a urodziły się wtedy np. HERA, HEROS, oraz HERU z Liliowego Wrzosowiska, który zamieszkał w Kętrzynie u p. Zdzisława Frygiera. Dnia 26 marca 1987 roku LENA - KAJA z Liliowego Wrzosowiska miała szczenięta urodzone również po SET ALI’m z Liliowego Wrzosowiska, ponownie nazwane na literę " H "a pochodząca z tego miotu HANA z Liliowego Wrzosowiska, pojechała do p. Kazimierza Śpiewaka z Wilkowa k/ Złotoryji, ale szczeniąt po sobie nie pozostawiła. Z miotu urodzonego 17 grudnia 1989 roku po LENA - KAJA i po REN'ie Dom Jarzębinowy urodził się następny miot nazwany na literę " H ", a w nim były np. biało - czarny HERO, HANES z Liliowego Wrzosowiska, którego nabyła sędzia od bokserów, p. Zofia Piotrowska z Gdańska, natomiast ich siostrę o imieniu HERA z Liliowego Wrzosowiska także pozostawiono w hodowli. A z wcześniejszego o pół roku miotu po LENA - KAJA z Liliowego Wrzosowiska i po ALEKS ALI’m z Bajkowego Lasu przyszła na świat 7 kwietnia 1989 roku suka o imieniu CORA - BONA z Liliowego Wrzosowiska, która została bazową suką hodowli " Wierna Zgraja ", należącą do p.Leonarda Lubowickiego z Chojny. CORA - BONA miała swoje szczenięta po REN'nie Dom Jarzębinowy w ilości 6 sztuk, a w miocie tym, urodzonym 22 stycznia 1992 roku były np. ARNO, AXA iAURA Wierna Zgraja, która zamieszkała u p. Mirosława Szyszko ze Szczecina. Rok później tj. 9 lutego 1993 roku po CORA - BONA i po SET ALI z Liliowego Wrzosowiska urodził się miot na literę " B ", np. BERYL Wierna Zgraja.

Wracając do HAN’y z Liliowego Wrzosowiska, to dnia 26 kwietnia 1985 roku, ponownie po Zwyc.Champ.Pl AIKO Elgkongens HANA miała szczenięta, w miocie tym były np. FINA z Liliowego Wrzosowiska, oraz FARA z Liliowego Wrzosowiska, która zamieszkała u p. Stanisława Kamieńskiego w Gdyni, ale swoje dzieci miała u Witolda Malczewskiego z oddziału gdańskiego.
W jego hodowli " Zamieć ", FARA z Liliowego Wrzosowiska, dnia 22 listopada 1987 roku urodziła pierwszy miot po DENAR'ze z Asi Boru, który również należał do pana Malczewskiego. M.innymi urodziły się wtedy AVA, ALASKA i ALBA Zamieć. Drugie szczenięta po tej samej parze urodzone 26 kwietnia 1989 roku nazwane zostały BIS, BAS, BAJKAŁ, oraz BURAN Zamieć. Jedyną suczkę z tego miotu nazwano BIRMA Zamieć. Szczenięta urodzone w hodowli " Zamieć " były podwójnymi prawnukami DOR'y z Liliowego Wrzosowiska, suki wywodzącej się z pierwszego miotu urodzonego w hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ".
Rok później, dnia 28 kwietnia 1986 roku HANA z Liliowego Wrzosowiska również miała potomstwo po AIKO Elgkongens i ponownie nazwane na literę " F " , np. FERA - DONNA z Liliowego Wrzosowiska została nabyta przez p. Edmunda Wach z Gdańska, a FERO z Liliowego Wrzosowiska zamieszkał w Leśnictwie Orłowo u Józefa Bielenka.

4. FERA z Liliowego Wrzosowiska,

córka CZARK'i z Wierchów i WOLFI'iego Elgkongens, przyszła na świat w 1978 roku i została bazową hodowli " Z Baszty Bialskiej " pana Stefana Maja.
W hodowli tej pierwszy miot FER'y z Liliowego Wrzosowiska urodził się 25 października 1980 roku po AIKO Elgkongens, a szczeniętom dano imiona na literę " H ", np. późniejszy reproduktor HARY z Baszty Bialskiej pozostał w hodowli i miał potomstwo w hodowli " Spod Klasztoru " p. Witolda Nykisia z Częstochowy. Wtedy partnerką HARY’ego z Baszty Bialskiej została JURA z Liliowego Wrzosowiska, która dnia 20 maja 1983 roku urodziła 6 szczeniąt i m.innymi były ARA i AZA spod Klasztoru, która zamieszkała u p. Bernarda Bubika z Rudy Śląskiej, ale swoich dzieci nie miała.
Rodzoną siostrą HARY'ego z Baszty Bialskiej była HERA z Baszty Bialskiej, która miała szczenięta w hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ", urodzone 13 maja 1984 roku, np. z tego miotu wywodziły się ZORRO, ZULA i ZONIA z Liliowego Wrzosowiska, będące dziećmi WOLFI'ego Elgkongen's.
Ponad rok później, dnia 28 września 1985 roku również po WOLFI'm Elgkongens i po HERA z Baszty Bialskiej urodził się miot na literę " G ", np. GRYF z Liliowego Wrzosowiska, którego nabył Norbert Nowak z miejscowości Ryczywół.
Natomiast jego siostra o imieniu GAMA z Liliowego Wrzosowiska została bazową suką hodowli " Rogowskie Jeziora ", należącej do pana Henryka Nawrota z Rogowa, u którego jej pierwszy miot urodził się 13 maja 1987 roku, po ATOS'ie z Pałuckich Lasów, rezydującym u p. Stanisława Nawrockiego z Bydgoszczy.
W miocie tym były 4 szczenięta, o imionach - MAX, oraz MEGA, MONA i MEGI Rogowskie Jeziora.
GAMA z Liliowego Wrzosowiska swoje drugie szczenięta miała urodzone 14 marca 1988 roku, również po ATOS'ie z Pałuckich Lasów, a urodzone 6 szczeniąt hodowca nazwał na literę " P ". Trzy pieski dostały imiona - PIK, PARYS, PANEK Rogowskie Jeziora, a suczki to POLA, PIKA, oraz PUMA Rogowskie Jeziora, która zamieszkała u p. Waldemara Malewskiego.
Swoje następne mioty GAMA z Liliowego Wrzosowiska miała już pod przydomkiem " Spod Bydgoskich Lasów ", należącym do p. Stanisława Nawrockiego z Bydgoszczy. Pół roku później, tj. 6 listopada 1988 roku, po ATOS'ie z Pałuckich Lasów, urodziły się np. BARON, a BONA z Podbydgoskich Lasów została nabyta przez Zdzisława Zyntka, należącego do Oddziału Gdańsk, który parę lat później został właścicielem pręgowanej akity, o imieniu HOKKAIDO Dogutti. BONA z Podbydgoskich Lasów jednak dzieci swoich nie miała.
Dnia 24 lipca 1989 roku urodził się ostatni już miot GAM'y z Liliowego Wrzosowiska, nazwany na literę " C ", np. CEYAR, CZAK,
oraz CUMA spod Bydgoskich Lasów, a ich ojcem został ponownie ATOS z Pałuckich Lasów. Natomiast HERA z Baszty Bialskiej miała również szczenięta po SET ALI’m z Liliowego Wrzosowiska, urodzone 13 grudnia 1987 roku, a ich córki to LAMA, oraz LUBA z Liliowego Wrzosowiska.
LUBA z Liliowego Wrzosowiska jest natomiast matką BRET'a z Lowiska Wasosz, który to jest z kolei ojcem CEDRIK'A Pikimusta, drugiego karelczyka, po KARO z Liliowego Wrzosowiska, należącego do p. Beaty Grossek z Wrocławia.
BRET z Lowiska Wasosz urodził się 5 kwietnia 1991 roku, będąc synem LUB’y z Liliowego Wrzosowiska i wywodził się z polskiej hodowli " Z Łowiska Wąsosz ", należącej do p. Wandy Urbaniak, zamieszkał natomiast u p. Ladislava Hanacek z Czech.


A LAMA z Liliowego Wrzosowiska swoje szczenięta miała w hodowli " Od Błękitnookiej " należącej do p. Kazimierza Kostanowicza z Koszalina. Pierwszy miot w tej hodowli pojawił się na świecie 16 marca 1990 roku, oznaczony literą " C ". Szczenięta, których ojcem został CIS Sfora Zinajdy nazwano następująco - CZORT, CZOPER, CEZAR od Błękitnookiej, oraz CYTRA, CYNA i CISA od Błękitnookiej.
Drugi miot LAM'y z Liliowego Wrzosowiska przyszedł na świat 18 kwietnia 1995 roku, którego ojcem został OSAN Albus, a w miocie tym były - DINGO, DAKAR, DZWOK, DZIKUS, DAMA oraz DIANA Od Błękitnookiej.
Wracając do hodowli „ z Baszty Bialskiej „, to dnia 16 listopada 1983 roku po AIKO Elgongens i po FER’ze z Liliowego Wrzosowiska przyszły na świat m.innymi LEDA, LOTA, LIT i LUX z Baszty Bialskiej, a pies ten zamieszkał u p.Grzegorza Guzika z Opola.
Również po FER'ze z Liliowego Wrzosowiska i po CIS'ie Sfora Zinajdy urodziła się w 1985 roku np. KORA z Baszty Bialskiej, która w rodowodzie ma wpisane umaszczenie czarno złoto pręgowane. KORA z Baszty Bialskiej miała szczenięta w hodowli " Z Jutrosina ", po REN'ie Dom Jarzębinowy, a urodzona w tym miocie dnia1 sierpnia 1991 roku - HERA z Jutrosina swoje szczenięta miała w hodowli " Ponieckie Wrzosowisko " należącej do pana Henryka Kaźmierczaka.
HERA z Jutrosina urodziła 14 lipca 1995 roku szczenięta po GABO – ALI’m Ponieckie Wrzosowisko, a potomstwu nadano imiona zaczynające się na literę " K ", i tak:, pieski to KUBA, KARO, KORAN Ponieckie Wrzosowisko, a suki KABA, KORA MERA Ponieckie Wrzosowisko i KARA Ponieckie Wrzosowisko, która miała tylko raz potomstwo, urodzone 13 grudnia 1997 roku, pod przydomkiem " Z Zalesia Wrocławskiego ", w hodowli p. Wojciecha Janowicza zamieszkałego w Wilczycach. Szóstce urodzonych wtedy szczeniąt, będących dziećmi 9-cio letniego już wtedy KARO z Liliowego Wrzosowiska, dano następujące imiona, pieskom - AKSEL i ARIEL z Zalesia Wrocławskiego, który rezydował u p. Romana Bajkowskiego z Wrocławia i który miał dzieci urodzone w hodowli " Cień Niedźwiedzia ". Natomiast suczki z miotu KAR'y Ponieckie Wrzosowisko to ALASKA, ARIA, ARSA i ASTIKA z Zalesia Wrocławskiego.
Ale wcześniej KORA z Baszty Bialskiej miała szczenięta urodzone 16 lipca 1988 roku w hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ", po REN'ie Dom Jarzębinowy, czyli ich potomstwo było podwójnymi wnukami CIS'a Sfora Zinajdy, ponieważ REN Dom Jarzębinowy i KORA z Baszty Bialskiej były jego dziećmi.
A w miocie tym były conajmniej 2 pieski i 2 suczki, np. KAMA z Liliowego Wrzosowiska, późniejsza Zwycięzca Młodzieży, która swoje szczenięta miała pod przydomkiem " Z Kotłowej Górki ", w hodowli należącej do p. Wiesława Dolińskiego z Siemirowic, który nieco wcześniej kupił sukę o imieniu MORA z Liliowego Wrzosowiska, urodzoną w 1987 roku.
Miot ten, których rodzicami zostali KAMA z Liliowego Wrzosowiska i SET ALI z Liliowego Wrzosowiska urodził się 13 kwietnia 1991 roku, w ilości 8 szczeniąt. Pięć piesków nazwano: KING, KALI, KORAL, KALIF z Kotłowej Górki, oraz Zw. KRIS z Kotłowej Górki, który zamieszkał u Bronisława Niemca z Jastrowia, natomiast suki to KAJA, KINIA i KEMI z Kotłowej Górki.
Brat KAM'y z Liliowego Wrzosowiska o imieniu KARO z Liliowego Wrzosowiska
zamieszkał u p. Beaty Grossek z Wrocławia, u której został w 1993 roku Championem Polski i był pierwszym psem tej rasy, od którego zaczęła się jej przygoda z karelczykami. KARO z Liliowego Wrzosowiska, który żył prawie 16 lat, został ojcem miotów urodzonych w hodowlach jak - " Rumcajsowe Obejście ", " Z Sułowskich Łąk ", " Z Bobowego Dworu ", " Z Zalesia Wrocławskiego " i " Ponieckie Wrzosowisko ".
Odnośnie jeszcze KOR’y z Baszty Bialskiej to następny miot miała pod przydomkiem " Z Asi Boru ", urodzony 3 listopada 1992 roku, po EGO z Asi Boru. W tym miocie były np. EMMA z Asi Boru, która pojechała do hodowli " Brzezińskie Niziny " p. Mariana Cymerlinga, ale dzieci ona nie miała, natomiast EDOR - ALI z Asi Boru zamieszkał w hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ". Ojciec tego rodzeństwa - CACIB, Zw.Pl. EGO z Asi Boru
początkowo stacjonował u p. Czesława Białka, ale później zamieszkał u p. Henryka Kaźmierczaka, właściciela hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ". Jego pochodzenie zostało omówione w pkt. 10, dotyczącym Champ. Pl KOR’y Leszczyńskie Groty.

5.FOKA z Liliowego Wrzosowiska,

córka wywodząca się z piątego miotu CZARK'i z Wierchów przyczyniła się do powstania hodowli " Rancho Welshy " należącej do Józefa Czwojda z Chróściny, u którego to mieszkał również DUNAJ z Liliowego Wrzosowiska, pochodzący z pierwszego miotu CZARK'i z Wierchów, oraz JOGI-KARO z Liliowego Wrzosowiska, który to był w szóstym miocie CZARK'i z Wierchów.
Pierwszy miot FOKI‘i z Liliowego Wrzosowiska w ilości 6 szczeniąt, przyszedł na świat 15 października 1980 roku po AIKO Elgkongens i nazwany został imionami zaczynającymi się na literę " M ". Pieski to MISTER Rancho Welshy, MORUS Rancho Welshy, który zamieszkał u p. Stanisława Lelo z Wrzosowa, oraz MORO Rancho Welshy, mający potomstwo w hodowli " Liswarta".
Ich siostrami były – MIJA Rancho Welshy, MASIA Rancho Welshy i MAJA Rancho Welshy, która swoje szczenięta miała w hodowli " Z Mrozówki " , należącej do Andrzeja Mroza z Wrocławia.
W hodowli tej dnia 16 czerwca 1984 roku przyszło na świat 5 szczeniąt, oczywiście po MAJ'i Rancho Welshy, oraz po DUNAJ'u z Liliowego Wrzosowiska nazwanych na literę " B ". Dwa pieski to BROK i BAR z mrozówki, a suki - BELA, BARI i BORA z Mrozówki, którą zresztą hodowca sobie pozostawił.
Dnia 8 lipca 1988 roku urodził się miot w hodowli " Z Mrozówki ", nazwany na literę " A ", a którego rodzicami zostali SET ALI z Liliowego Wrzosowiska i ponownie MAJA Rancho Welshy. Urodziły się 4 chłopaki o imionach - ARAN, AGAR, ATOS i ALI z Mrozówki, natomiast suczki hodowca nazwał następująco - ALMA, ARIA i AGA i ALFA z Mrozówki, która zamieszkała u Zbigniewa Bury z Żranicy.
Kontynuując jednak omawianie hodowli " Rancho Welshy " to dnia 6 maja 1981 roku FOKA z Liliowego Wrzosowiska i AIKO Elgkongens zostali po raz drugi rodzicami szczeniąt nazwanych tym razem na literę " O ". A w miocie tym były OBST, ORYKS, ORA, OMA Rancho Welshy, kupiona przez Józefa Jankowskiego, oraz OSA Rancho Welshy, która u p. Janusza Białka, ( syna p. Białka ) miała szczenięta pod przydomkiem " Książęcy Las ", urodzone 22 września 1984 roku i które były dziećmi DUNAJ'a z Liliowego Wrzosowiska. Urodził się wtedy np. BILL Książęcy Las, natomiast CEZAR NUKI Książęcy Las był młodszym bratem BILL'a Książęcy Las urodzonym 3 maja 1985 roku, a zamieszkał u pana Czesława Białka.
Rok później, również po AIKO Elgkongens urodził się dnia 29 maja 1982 roku trzeci miot FOK'i Z Liliowego Wrzosowiska, w którym to były 3 pieski - ROLF, REKS, RAF Rancho Welshy, a 3 suczki nazwano - RAWA, RABA, oraz ROBA Rancho Welshy, która została w przyszłości matką szczeniąt w hodowli " Ja-Ur ", należącej do p. Jarosława Urbanka z Krajenki. Partnerem ROBY Rancho Welshy został CYBIS Leszczyńskie Groty, a pierwszy ich miot urodził się 10 grudnia 1984 roku. Szczenię z tego skojarzenia, suka SARA
miała dzieci w hodowli " Biały Trop " p. Andrzeja Filipiaka z miejscowości Jeleń.
Najbardziej znanym psem z urodzonych wtedy szóstki szczeniąt był BOJAR Biały Trop
należący do p. Józefa Kiziuka z Wałcza i mający potomstwo w hodowli " Albus ".
BOJAR Biały Trop i jego rodzeństwo - BAS, BRUTUS, BETA, BRYZA, oraz BORA Biały Trop urodziły się 26 marca 1988 roku, a ich rodzicami zostali CIS Sfora Zinajdy i oczywiście SARA, dla której były to jedyne dzieci w jej 17-sto letnim życiu.

6. ALKA z Rzeszowskiego Boru,

córka CZIM'y FINKA z Wierchów i Metsämichen MURRI, urodzona w 1975 roku, zapoczątkowała hodowlę " Leszczyńskie Groty " należącą do p. Edmunda Stachowiaka z Leszna. Miała ona szczenięta urodzone 27 czerwca 1980 roku, których ojcem został WOLFI Elgkongens i urodził się np. BARY Leszczyńskie Groty, który zamieszkał u p. Jerzego Gorzela z Lubania.
A dnia 5 maja 1981 roku także po WOLFI'm Elgkongens - ALKA z Rzeszowskiego Boru miała miot, w nim był np. pies KAJ Leszczyńskie Groty, który zamieszkał u Jana Wroniszewskiego z Olsztyna i miał on dzieci w hodowli " Z Jonkowskiej Kniei ". Jego miotowe rodzeństwo to KAZAN i KARA Leszczyńskie Groty, która u pana Bohdana Dąbrowskiego z Gorzowa Wielkopolskiego miała swoje dzieci np. urodzone 6 czerwca 1985 roku, po CIS'ie Sfora Zinajdy. Ich córką była BIANKA Betti, która zamieszkała u pani Jolanty Purgal z Mokrzesza.
W miocie oprócz KAJ’a, KAZAN’a i KAR’y Leszczyńskie Groty, była również późniejsza Champ.Pl KORA Leszczyńskie Groty, która miała dzieci w hodowli " Z Wesołej Polany " i w hodowli " Z Asi Boru ", oraz KAJA Leszczyńskie Groty, która trafiła do hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ".
KAJA Leszczyńskie Groty swoje dzieci urodziła po AIKO Elgkongens, a przyszły one na świat 30 października 1983 roku, np. ROMA z Liliowego Wrzosowiska, która pojechała do Włocławka, do p. Aleksandry Wesner, RUTA z Liliowego Wrzosowiska kupiona została przez p. Zbigniewa Sarneckiego z Jasła, który dokupił rok później psa o imieniu CUMO - ERO z Liliowego Wrzosowiska, będącego synem DUNAJ'a z Liliowego Wrzosowiska. Oprócz ROM'y i RUT'y z Liliowego Wrzosowiska w miocie tym był również RALF z Liliowego Wrzosowiska, który to zresztą miał w przyszłości potomstwo w hodowli " Pięknolesie ".
A dnia 2 czerwca 1982 roku urodziły się następne dzieci ALKI z Rzeszowskiego Boru z powtórzonego krycia WOLFI'm Elgkongens. W miocie tym były m.innymi CZAMBA, CEZAR Leszczyńkie Groty, który zamieszkał u p. Ryszarda Węcłasia i tam miał potomstwo w hodowli "Trzęsawisko", oraz CYBIS Leszczyńskie Groty, który również został reproduktorem, mając potomstwo w hodowli " Ja-Ur ", w której to hodowli zresztą mieszkał. Natomiast CZAMBA Leszczyńskie Groty swoje szczenięta miała pod przydomkiem " Buda Pod Orzechem " należącym do p. Ryszarda Krynickiego i w miocie urodzonym dnia 18 lutego 1987 roku po GROM’ie Liswarta był np. AGAT Buda Pod Orzechem.

7. ETNA z Wierchów,

urodzona w 1976 roku swoje szczenięta miała w hodowli z " Z Liliowego Wrzosowiska ", gdzie skojarzono ją z WOLFI'm Elgkongens w efekcie czego została dnia 4 lipca 1982 roku matką DUNAJ'a z Liliowego Wrzosowiska, który to miał potomstwo w hodowlach : " Z Liliowego Wrzosowiska ", " Z Asi Boru " i " Z Jurowieckiej Góry ". DUNAJ z Liliowego Wrzosowiska należał do Koła Łowieckiego " Lis " z Łobezu.
DUNAJ'a siostra o imieniu DORA z Liliowego Wrzosowiska, ( miała takie same imię jak suka pozostawiona w hodowli z pierwszego miotu CZARKI, ale urodzona prawie 8 lat wcześniej ), również została w hodowli i miała np. szczenięta urodzone dnia 27 grudnia 1985 roku, po Champ.Zw. AIKO Elgkongens, a ich córka - GERA TAJGA z Liliowego Wrzosowiska została w hodowli.
Dnia 21 grudnia 1987 roku DORA z Liliowego Wrzosowiska, urodziła szczenięta powtórnie po AIKO Elgkongens. M.innymi córki z tego skojarzenia to MERA z Liliowego Wrzosowiska, która zamieszkała u p. Stanisława Górskiego z Klewek, a MORA z Liliowego Wrzosowiska pojechała do p. Wiesława Dolińskiego z Siemirowic, ale swoich szczeniąt nie miała.
Dnia 30 stycznia 1989 roku DORA z Liliowego Wrzosowiska miała dzieci po REN'ie Dom Jarzębinowy, a najbardziej znaną suką z tego miotu jest Inter.Champ.Champ.Pl BONA z Liliowego Wrzosowiska, która to zapoczątkowała hodowlę karelczyków pod przydomkiem " Albus ". Początkowo BONA z Liliowego Wrzosowiska została nabyta przez Zbigniewa Goszczyńskiego z Kwidzynia i dopiero jako już półtoraroczna suka trafiła do pani Beaty Sarlej z Gdańska. W miocie oprócz BON'y z Liliowego Wrzosowiska był również BARY z Liliowego Wrzosowiska, który zamieszkał u p. Marcina Buczkowskiego z Solca Kujawskiego.
A ETNA z Wierchów rok później urodziła szczenięta, ale już pod innym przydomkiem, a jej partnerem został TROP z Matecznika, wtedy już 10-cio letni pies. Ich córką, która przyszła na świat dnia 16 marca 1983 roku była SABA z Ksawerowskiej Kniei, która została w hodowli, należącej do pana Romana Mamrota z Ksawerowa.

8. ARA z Węgorzewskiej Kniei

, urodzona w 1977 roku, na początku swojej kariery hodowlanej miała szczenięta urodzone w hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ". Dwa pierwsze mioty i oba po WOLFI'm Elgkongens przyszły na świat, pierwszy dnia 9 sierpnia 1979 roku i z tego miotu pochodzi biało-czarna IRA z Liliowego Wrzosowiska, która zamieszkała we Wrocławiu u pani Marzeny Czerskiej. Drugi miot AR’y z Węgorzewskiej Kniei przyszedł na świat dnia 30 marca 1980 roku i urodziły się wtedy np. EGA z Liliowego Wrzosowiska, która pojechała do Warszawy do p. Romualda Netzla, EMA z Liliowego Wrzosowiska, oraz EDA z Liliowego Wrzosowiska, która miała mioty urodzone pod przydomkiem " Z Jurowieckiej Góry " należącym do p. Sylwestra Fiłończuka z Jurowiec.
EDA z Liliowego Wrzosowiska natomiast 1 lutego 1985 roku szczenięta, których ojcem został DUNAJ z Liliowego Wrzosowiska, a pięciu potomkom, hodowca nadał następujące imiona - SASZA, STIPA, SIMKA, SONIA, oraz SŁAWA z Jurowieckiej Góry, która zamieszkała w Białymstoku u p. Bohdana Machcewicza. W następnym roku EDA z Liliowego Wrzosowiska została skojarzona ponownie z DUNAJ'em i urodziła 10 czerwca 1986 roku, 4 szczenięta płci męskiej o imionach - APIS, AMUR, ARGON, oraz ARON z Jurowieckiej Góry, który w roku 1989 miał potomstwo z suką o imieniu TINA z Krainy Mrozów.
Trzecia siostra z miotu, nazwana EMA z Liliowego Wrzosowiska miała swoje szczenięta w hodowli " Z Jonkowskiej Kniei ", należącej do Wiktora Sosnowskiego, urodzone 25 czerwca 1985 roku po KAJ'u Leszczyńskie Groty w ilości 3 sztuk, suczki to ARKA, DIANA i ich brat ATOS z Jonkowskiej Kniei, którego kupił p. Henryk Sokołowski z Olsztyna.
Natomiast rok później ARA z Węgorzewskiej Kniei, urodziła szczenięta jeszcze u Czesława Białka. Dnia 25 maja 1981 roku po WOLFI'm Elgkongens przyszły na świat np. pieski: BART, BELLA z Liliowego Wrzosowiska, która pojechała do Austrii, gdzie została zarejestrowana w 1982 roku. oraz BILI z Liliowego Wrzosowiska, ( późniejszy ojciec rodzeństwa CZATY i CZAKO z Radochowa ).
Ich brata o imieniu BARY z Liliowego Wrzosowiska, nabył p. Roman Piotrowski z Tłuszczy, który dokupił do niego sukę, o imieniu ELBA z Liliowego Wrzosowiska, urodzoną również w 1981 roku. ELBA z Liliowego Wrzosowiska pochodziła z ostatniego, ósmego z kloei miotu CZARK’i z Wierchów.
Ale następne już szczenięta ARA z Węgorzewskiej Kniei miała urodzone w hodowli " Trzęsawisko " należącej do p. Wiesława Więcłasia. I tak, dnia 4 sierpnia 1982 roku urodziły się po niej i AIKO Elgkongens np. BILL Trzęsawisko , który pojechał do p. Jana Szyrockiego z Rudy Śląskiej, BETA Trzęsawisko, która pozostała w rodzinie, natomiast BEZA Trzęsawisko, którą nabył p. Zenon Kasprowicz miała u niego szczenięta w hodowli " Otomiński Dwór " urodzone 15 listopada 1987 roku, a ich ojcem był DENAR z Asi Boru. W miocie BEZ’y Trzęsawisko były ALF, AJKO Otomiński Dwór, Zw.Wystawy AKSA Otomiński Dwór, zamieszkała u p. Floriana Rosińskiego z Gdańska, oraz Champ.Pl AJA Otomiński Dwór, która nigdy dzieci nie miała, żyjąc sobie 17 lat u p. Małgorzaty Czaji z Sopotu. Jak doskonale karelczyki mają rozwinięty zmysł orientacji może zaświadczyć przygoda jaka jej się przytrafiła. Została ukradziona z samochodu w lesie, w okolicach Gołębiewka pod Sopotem, w miejscu w którym nigdy nie była. Wypuszczona przez złodziei, a którym może uciekła, po wielogodzinnych, wyczerpujących poszukiwaniach i uszkodzonych poduszkach łap odnalazła swój dom.

Swój następny miot również po AIKO Elgkongens - ARA z Węgorzewskiej Kniei urodziła dnia 12 kwietnia 1983 roku, np. pieska nazwanego BURY Trzęsawisko. W 1984 roku urodziła się CZARKA KORA Trzęsawisko, będąca młodszą siostrą BURY’ego Trzęsawisko i która swoje szczenięta miała urodzone w hodowli " Od Larysza " należącej do p. Rafała Minicha z Łodzi. A dnia 8 października 1988 roku urodziły się CZARK'i KOR'y Trzęsawisko szczenięta po CIS'ie Sfora Zinajdy, np. suki - HAWANA, HELGA, HALMA i HERBA Od Larysza.
HERBA Od Larysza, kontynuowała hodowlę, ale miała tylko raz w życiu potomstwo w ilości siedmiu sztuk, urodzone u p. Jacka Lamberta z Głowna, pod przydomkiem " Jagral ", po JOKE z Liliowego Wrzosowiska, urodzone 15 lipca 1990 roku, a hodowca nazwał je następująco - AGAT, ATOS, ARES, AMOR, ARKA, AMANDA, oraz ATMA Jagral, która zamieszkała u p. Tomasza Dałka zamieszkałego również w miejscowości Głowno.
O pochodzeniu JOKE z Liliowego Wrzosowiska piszę dalej, w pkt.10, dotyczącym Champ. Pl KOR’y Leszczyńskie Groty.
Rok później tj. 6 sierpnia 1989 roku w hodowli " od Larysza ", również po CIS'ie Sfora Zinajdy urodziły się np. JAMAJKA, JAGA od Larysza, która to pozostała w hodowli, oraz pies o imieniu JAKTY Od Larysza. Matką tych szczeniąt została CZARKA KORA Trzęsawisko.
A pan Rafał Minich jest prekursorem, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ to on sprowadził z Austrii pierwszego beagla, a była nią suka urodzona 9 czerwca 1983 roku o imieniu ELLIS von Mitterfeld.
Natomiast dnia 26 sierpnia 1985 roku przyszedł na świat ostatni miot już 10-cio letniej AR'y z Węgorzewskiej Kniei, również po AIKO Elgkongens w którym to miocie był np. pies o imieniu ERO Trzęsawisko.


9.ERA MAJA z Liliowego Wrzosowiska

, ( będąca siostrą EG'i, ED'y i EM'y z Liliowego Wrzosowiska, które pochodziły z miotu urodzonego w 1980 roku, po AR'ze z Węgorzewskiej Kniei i WOLFI'm Elgkongens ), również pozostała w hodowli.
I tak: IRO z Liliowego Wrzosowiska, syn AIKO Elgkongens i ER'y MAJ'i z Liliowego Wrzosowiska urodził się 27 stycznia 1983 roku. Najprawdopodobniej wszystkie mioty ER’y MAJA z Liliowego Wrzosowiska były po AIKO Elgkongens.
Dnia 19 maja 1984 ERA MAJA z Liliowego Wrzosowiska urodziła szczenięta nazwane na literę " W " np. WIKA z Liliowego Wrzosowiska , która zamieszkała u p. Zbigniewa Popławskiego z Faryn, a pieski to WAZA z Liliowego Wrzosowiska , WASYL z Liliowego Wrzosowiska, który zamieszkał u pana Tomasza Grabowskiego, oraz WOLFI z Liliowego Wrzosowiska, którego nabył p. Jan Szyrocki z Rudy Śląskiej.

WOLFI z Liliowego Wrzosowiska,

w domu wołany SET, został reproduktorem i żył 12 lat. WOLFI z Liliowego Wrzosowiska miał potomstwo w hodowli " Liswarta ". Ale pierwszym karelczykiem p. Jana Szyrockiego był BILL Trzęsawisko urodzony w 1982 roku.
W następnym roku, dnia 27 kwietnia1985 roku, ERA MAJA z Liliowego Wrzosowiska miała ponownie dzieci po AIKO Elgkongens, nazwane na literę " K " np. KORA, oraz czarno biała KESSI z Liliowego Wrzosowiska, która zamieszkała u p. Jerzego Stępnia z Solca, u którego zamieszkał także czarno biały CAR z Liliowego Wrzosowiska, będący bratem CUMO - ERO z Liliowego Wrzosowiska.
Ale KESSI z Liliowego Wrzosowiska swój jedyny miot w swoim życiu miała już u p. Leopolda Rutkowskiego z Radomia, do którego pojechała już jako prawie 4 - letnia suczka. W tym samym roku, dnia 5 października 1991 roku urodziło się jej 6 szczeniąt, po PĘD'zie z Dziedzicówki, a odchowanej suczce p. Rutkowski dał imię CZARA z Przesmyku.

CZARA z Przesmyku, która jest na powyższym zdjęciu ( na pierwszym planie ) razem ze swoim ojcem i partnerem, żyła 11 lat i miała również tylko jeden raz szczenięta, urodzone 24 grudnia 1994 roku po swoim ojcu – PĘD’zie z Dziedzicówki w hodowli " Milagnes ", należącej do pani Agnieszki Milskiej, która nadała imiona: pieskom GIZMO i GRYZZLI Milagnes, a suczkom GWIAZDKA i GERDA Milagnes, która pojechała do Pawła Jaworskiego z Radomia.
Dnia 1 grudnia 1987 roku ERA MAJA z Liliowego Wrzosowiska miała już ostatnie potomstwo, ponownie po AIKO Elgkongens, nazwane na literę " B " np. BILL z Liliowego Wrzosowiska, który pozostał w hodowli, oraz BORA z Liliowego Wrzosowiska, która jeszcze jako 3-letnia suka należała do p. Wojciecha Jędrkowiaka ( hodowla „ z Jutrosina „ ), ale szczenięta już miała pod przydomkiem " Leśne Uroczysko " należącym do pana Bogdana Stachowiaka z Pońca, urodzone 8 sierpnia 1991 roku. Suka z tego skojarzenia ARIKA Leśne Uroczysko pozostała w hodowli, w której przyszła na świat.

BORA z Liliowego Wrzosowiska swój drugi miot urodziła dnia 4 czerwca 1993 roku, po EGO z Asi Boru, który został oznaczony literą " B ". Pieski nazwano BOR, oraz Zwyc. BARI Leśne Uroczysko,
którego nabył p. Mirosław Wasilewski z Poznania, natomiast suczki to BORA, BERTA, BELA i BILA Leśne Uroczysko. A dnia 18 września 1995 roku na świat przyszła suczka nazwana przez hodowcę CZENEKA Leśne Uroczysko.

10.Champ. Pl KORA Leszczyńskie Groty

córka ALK'i z Rzeszowskiego Boru i WOLFI'ego Elgongens, urodzona w 1981 roku, mieszkająca u p Bohdana Dąbrowskiego z Gorzowa Wlp. swoje pierwsze dzieci miała urodzone dnia 31 lipca 1983 roku po AIKO Elgkongens, i z tego miotu wywodzi się np. SANDRA SALI z Wesołej Polany. Następne szczenięta urodzone w 1985 roku miała tym razem po CISie Sfora Zinajdy. Suka z tego miotu nazwana BONA - KORA z Wesołej Polany swoje dwa pierwsze mioty miała w hodowli „ z Liliowego Wrzosowiska „, a następne w hodowli " Z Jutrosina ", należącej do p. Wojciecha Jędrkowiaka, który mieszkał w miejscowości Jutrosin.

IKAR z Liliowego Wrzosowiska, syn BON'y KOR'y z Wesołej Polany, urodzony w 1987 roku zamieszkał u p. Piotra Chmielewskiego z Biamirowic, który był również właścicielem JORK'a z Liliowego Wrzosowiska.
BONA KORA z Wesołej Polany miała następne szczenięta urodzone po SET - ALI'm z Liliowego Wrzosowiska, a w miocie tym z dnia 28 czerwca 1988 roku był np. JOSCHKO z Liliowego Wrzosowiska, który pojechał do ówczesnego DDR. Braćmi jego byli JORK z Liliowego Wrzosowiska , JOKE-FULKO z Liliowego Wrzosowiska oraz JOKE z Liliowego Wrzosowiska, który to miał raz potomstwo w hodowli " Jagral " w 1990 roku.

Natomiast z miotu BONA KOR'y z Wesołej Polany, urodzonego 16 listopada 1989 roku po ALEKS ALI'm z Bajkowego Lasu wywodziły się CARELIA i CORINA z Jutrosina, która to miała swoje szczenięta miała dnia 12 grudnia 1991 roku w hodowli " Wstęga Kaczawy " p. Mieczysława Pituły z Wojcieszowa. Wówczas partnerem CORIN'y z Jutrosina został SET ALI z Liliowego Wrzosowiska i urodziła się wtedy np. ALASKA Wstęga Kaczawy.

Następny miot BONA KOR'y z Wesołej Polany urodził się 1 kwietnia1990 roku, po REN'ie Dom Jarzębinowy, z którego pochodziła biało-czarna DINA z Jutrosina.
Wracając do samej KOR’y Leszczyńskie Groty, to swoje następne szczenięta miała urodzone 26 marca 1986 roku po AIKO Elgkongens, ale już pod przydomkiem ' Z Asi Boru ". Urodziły się wtedy np. ENIGA z Asi Boru, oraz EGO z Asi Boru,który początkowo trafił do hodowli " Z Liliowego Wrzosowiska ", ale później rezydował u p. Henryka Kaźmierczaka z Leszna, właściciela hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ".
W hodowli tej również zamieszkała ENIGA z Asi Boru, gdzie miała szczenięta. Ale zanim trafiła do hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ", to ENIGA z Asi Boru miała półtora roku wcześniej miot urodzony u p. Czesława Białka. Dnia 12 maja 1989 roku po niej i po ALEKS ALI'm z Bajkowego Lasu urodziły się np. DORA, DILO i DON z Liliowego Wrzosowiska.

Odnośnie hodowli " Ponieckie Wrzosowisko " to hodowla ta miała swój pierwszy miot po suce ENIGA z Asi Boru, która to dnia 1 października 1990 roku urodziła szczenięta po REN'ie Dom Jarzębinowy , a imiona ich zaczynały się na literę " D ", np. pies DILO Ponieckie Wrzosowisko. ENIGA z Asi Boru następne dzieci miała 31 sierpnia 1991 roku, również po REN'ie Dom Jarzębinowy, tym razem imionami zaczynającymi się na literę " F ". Urodziły się FINA, FINO, oraz FON Ponieckie Wrzosowisko,
który trafił do p. Sławomira Jarockiego z Wrocławia i u którego miał szczenięta z w hodowli " Wilczy Las ".
Natomiast wśród szczeniąt urodzonych 8 czerwca1992 roku w hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ", po tej samej parze co poprzednie 2 mioty, urodziły się np. GIZA, oraz przyszły reproduktor GABO ALI Ponieckie Wrzosowisko, który pozostał w hodowli i miał potomstwo w hodowlach " Wilczy Las " i " Ponieckie Wrzosowisko ", W miocie tym był jeszcze GINO Ponieckie Wrzosowisko, który u p. Patrycji Kalinowskiej z Gdańska jako 13-sto letni pies miewał się całkiem nieźle, a Champ.Pl SZERYF GENT Ponieckie Wrzosowisko,
zamieszkał u p. Aleksego Kozberuka z Piszu, który postanowił pokazać na wystawach swojego SZERYFA GENT'a 100 razy. Pies ten był bardzo znanym karelczykiem, a zdjęcia jego dano na okładkę katalogu olsztyńskiego z 1998 roku, oraz czasopisma " ASCO " z 1997 roku.
Hodowca to szczenię nazwał GENT Ponieckie Wrzosowisko, ale na prośbę właściciela dopisano drugie imię w dokumentacji hodowlanej i w ten sposób został zarejestrowany jako SZERYF GENT Ponieckie Wrzosowisko, który potomstwa po sobie jednak nie pozostawił.
Natomiast kolejne szczenię z miotu KOR'y Leszczyńskie Groty, będącą siostrą miotową ENIG’i z Asi Boru, o imieniu ERA z Asi Boru i rezydująca u p. Zbigniewa Jankowskiego miała po raz pierwszy szczenięta, które były zarazem pierwszymi urodzonymi szczeniętami karelczyków w hodowli " Rumcajsowe Obejście ". Drugą suką mającą szczenięta w tej hodowli była TORA z Sułowskich Łąk, urodzona w 1991 roku, a więc młodsza o 5 lat od ER'y z Asi Boru. Szczenięta, urodzone 5 października 1988 roku w ilości siedmiu sztuk jako dzieci ER'y z Asi Boru i SET- ALI'ego z Liliowego Wrzosowiska, zostały nazwane następująco - ATOS, AMOR, ARGO i ARON Rumcajsowe Obejście, natomiast suczki z tego miotu - ARA, AFRA i AGA Rumcajsowe Obejście. Te dwie ostatnie zostały kupione przez p. Zdzisława Borowskiego z Kąt Wrocławskich. W jego hodowli " Z Bobowego Dworu " tylko AGA Rumcajsowe Obejście miała raz trójkę potomstwa, które pojawiły się na świecie 19 maja 1991 roku po Champ.Pl KARO z Liliowego Wrzosowiska. Hodowca dał im miona zaczynające się na literę " D ". I tak, pieski to DARO i DAMIAN z Bobowego Dworu, a suczka dostała imię DAGORA z Bobowego Dworu.

Rok później, tj. 10 sierpnia 1989 roku ERA z Asi Boru, również po SET ALI'm z Liliowego Wrzosowiska miała siódemkę potomstwa, nazwane na literę " B ". 4 pieski - to BRUTUS, BRYLANT, BARY i BOSTON z Bobowego Dworu, a suczki to BIANKA MODNA, BAJA STYLOWA i BOSA AMANTKA Rumcajsowe Obejście, która została bazową suką hodowli " Wilczy Las " należącej do p. Kazimierza Śpiewaka z Wilkowa k/ Złotoryji.

Dnia 24 listopada 1991 roku ERA z Asi Boru urodziła ponownie miot po SET ALI'm Z Liliowego Wrzosowiska. W miocie tym był SET Rumcajsowe Obejście, oraz SENA i SEGA Rumcajsowe Obejście, natomiast rok później, tj.29 sierpnia 1992 roku po tej samej parze urodziły się 3 pieski - CZAKIS, CZANDOR, oraz CZART Rumcajsowe Obejście.
Swój ostatni miot, w ilości jednego szczenięcia nazwanego HEKTOR Rumcajsowe Obejście, ERA z Asi Boru miała 20 lipca 1993 roku również po SET ALI'm z Liliowego Wrzosowiska.

Wracając jeszcze do Champ.Pl KORy Leszczyńskie Groty, to dnia 16 lipca 1988 roku, urodziła miot, nazwany przez hodowcę na literę " L ", których ojcem został SET ALI z Liliowego Wrzosowiska. I tak urodziły się: LOTO z Asi Boru, który początkowo zamieszkał u pana pana Jarosława Kościa, który do tej pory zajmuje się hodowla karelskich psów na niedźwiedzie, LUTY - MICHU, LENA, oraz LORA z Asi Boru, która została w hodowli. LORA z Asi Boru miała dnia 1 kwietnia 1991 roku dzieci po REN'ie Dom Jarzębinowy, nazwane na literę " K " np. pieski KEN i KAS z Asi Boru, natomiast suczki to KABA z Asi Boru,
która pojechała do p.Pawła Superczyńskiego z Mogilna, KUMA HERA z Asi Boru, która zamieszkała u w hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ", mając tam swoje szczenięta, oraz KAJA z Asi Boru, która została bazową suką hodowli " Kareli Eden " p. Franciszka Krajewskiego z Namysłowa.

W hodowli " Kareli Eden " dnia 7 listopada 1997 roku urodził się pierwszy i zarazem ostatni miot KAJ'i z Asi Boru, po MUSTI’m AJO Albus, a piątce szczeniąt p. Franciszek Krajewski nadał imiona zaczynające się na literę " T ". I tak cztery pieski to TIMI, TOBI, TEO Kareli Eden, oraz przyszły Champ. Pl TALAR Kareli Eden,
który został wzięty jako ekwiwalent za krycie, przez właściciela MUSTI’ego AJO Albus.
Z powodu jednak zawirowań losowych TALAR Kareli Eden w wieku około pół roku trafił do p. Danuty Miśkowiec z Rabki Zdrój, ale docelowo zamieszkał u pań - Magdaleny i Agnieszki Jezierskich z Nowego Targu., u których zdobył wysokie tytuły wystawowe.
A z miotu z którego wywodził się TALAR, jedynaczka TIKA Kareli Eden
została w hodowli, zdobywając na wystawach 3x CACIB, oraz tytuł Inter.Championa, ale szczeniąt nie miała.

Natomiast pierwszym karelczykiem jakiego p. Franciszek Krajewski miał, to była AJA z Karelskich Gór, urodzona w 1989 roku, córka CZAKO z Radochowa, ale ona również w swoim życiu szczeniąt nie miała.

Pan Franciszek Krajewski zaimportował z Norwegii szczenię, późniejszego Mł.Champ.Champ.Pl JERI'ego, urodzonego 20 marca 2002 roku w hodowli pana Stavne Per Ivar.
Rodowód JERI'ego bazuje na szwedzkich psach, a jego matka Klefmarkens NEITI, poprzez swojego ojca SChamp. JChamp.Vitädalens JURR, urodzonego 30 czerwca 1988 roku, była praprawnuczką Mostodalens VILI, czyli ojca Mostodalens XMAN'a. JURR natomiast był prapraprawnukiem Kruunupään DAVY, który już występuje w rodowodach polskich karelczyków poprzez sukę o imieniu Mostodalens LIKKA, matkę Mostodalens XMAN'a, jak również poprzez swojego ojca S JChamp. TODD - pies ten jest wnukiem Mostodalen ODD, który to urodził się 27 kwietnia 1987 roku i był starszym o 3 lata bratem Mostodalen XMAN'a.


Matką Klefmarkens NEITI była suka SChamp. JChamp. AKKA, urodzona w 1987 roku, córka Klefmarkens TARZA. Hodowla " Klefmarkens " należąca do p.Pernilla Jörgensen oparła się na " Jobs - Millen " - szwedzkiej hodowli której korzenie sięgają do wczesnych lat 50-tych ubiegłego wieku, bazującej na fińskich liniach.

Wracając jednak do polskich karelczyków to KUMA HERA z Asi Boru miała szczenięta jak już wspomniałam w hodowli " Ponieckie Wrzosowisko ", urodzone 14 grudnia 1994 roku, po EGO z Asi Boru. Urodziły się m.innymi DORA Ponieckie Wrzosowisko, która pojechała do p. Macieja Olszewskiego z Sulechowa, DŻEK, a DON Ponieckie Wrzosowisko zamieszkał u p. Teresy Pajdy z Gdyni. Tam urodziły mu się dzieci w hodowli " Słodka Kluska ".

DERA Ponieckie Wrzosowisko została bazową suką hodowli " Potockie Łąki " należącej do p. Jerzego Jaszczyka ze Złotowa, ale miała tylko jeden miot, a urodzonym 26 października 2000 roku po AJON’ie Albus siedmiu szczeniętom hodowca dał imiona na literę " A ". Pieski nazwano następująco - ARON, AKORD, AGAT Potockie Łąki, oraz późniejszy Champ.Pl ATOS Potockie Łąki, który to miał potomstwo w hodowlach - " Z Kadyńskich Lasów " i " Sieciński Brzeg "

Urodzone suki to AKSA, AGA i ARA Potockie Łąki, posiadająca swoje dzieci w hodowli " Krajeńska Kraina ", należącej do p. Jacka Krzyżanowskiego z Runowa Krajeńskiego.

Szóstka dzieci AR'y Potockie Łąki urodzonych się dnia 31 grudnia 2006 roku, po DUNAJ'u Wilczy Las, nazwano następująco - BESSI, BIANKA , BETTI, BERKA Krajeńska Kraina, oraz BOR Krajeńska Kraina, którego nabył p. Dariusz Jasiński z Dubienki, właściciel hodowli " Ogródkowa Knieja ".
Ich brat - BEST Krajeńska Kraina, zamieszkał razem z DUNAJ'em Wilczy Las, u pana Lecha Frączka.

Dnia 23 września 2007 roku ARA Potockie Łąki miała swój drugi miot, w ilości 8 szczeniąt, również po DUNAJ'u Wilczy Las, a w tym miocie był np. PAKO i PERŁA Krajeńska Kraina, a rodzeństwo te nabyła p.Joanna Suska z Białośliwic, oraz PAZUR Krajeńska Kraina, natomiast PANDA Krajeńska Kraina pozostała w hodowli.

11. KORA z Liliowego Wrzosowiska

urodzona w 1979 roku, była córką DOR'y z Liliowego Wrzosowiska, ( poprzez którą była wnuczką CZARK'i z Wierchów ) i AIKO Elgkongens. Swoje potomstwo miała w hodowli " Z Asi Boru ".

Rodzeństwo DINA i DENAR z Asi Boru urodziły się 19 października 1984 roku jako dzieci DUNAJ'a z Liliowego Wrzosowiska i KOR'y z Liliowego Wrzosowiska. DENAR z Asi Boru, który zamieszkał u p. Witolda Malczewskiego z Gdyni, właściciela późniejszej hodowli " Zamieć ', ze strony ojca był prawnukiem CZEMP'a z Wierchów, natomiast ze strony matki DENAR z Asi Boru był prawnukiem CZARKI z Wierchów. A tylko przypomnę, że CZEMP i CZARKA z Wierchów to było miotowe rodzeństwo, urodzone 2 czerwca 1972 roku, które dokładnie omawiam na początku tego opracowania.
Rok później tj. 21 października 1985 roku przyszła na świat DARA - KONTRA z Asi Boru, będąca córką WOLFI'ego i KOR’y z Liliowego Wrzosowiska, a zamieszkała ona u p. Edmunda Wach z Gdańska.

KORA z Liliowego Wrzosowiska swoje szczenięta urodzone w latach 1984 i 1985 miała w hodowli " Z Asi Boru ", natomiast ostatni miot w hodowli " Trzęsawisko ", należącej do R. Węcłasia z Ugody. Szczenięta te przyszły na świat dnia 13 kwietnia 1987 roku, po CEZAR'ze Leszczyńskie Groty, a z tego miotu FERA Trzęsawisko zapoczątkowała hodowlę " Z Sułowskich Łąk " należącą do p. Roberta Szymanowicza i zarejestrowaną w Związku w grudniu 1988 roku.

Pierwszy miot w hodowli " Z Sułowskich Łąk ", oraz pierwszy FER'y Trzęsawisko pojawił się 21 marca 1989 roku, po SET- ALI'm z Liliowego Wrzosowiska, nazwany na literę " Z " w ilości 8 szczeniąt. A były to 4 pieski jak ZEW, ZBÓJ, ZRYW, ZATOR z Sułowskich Łąk, który pojechał do Austrii , natomiast suczki to ZADRA, ZORA, ZADUMA i ZARZUTKA z Sułowskich Łąk.

Dnia 23 stycznia 1990 roku urodził się drugi miot FER'y Trzęsawisko, również po SET ALI'm z Liliowego Wrzosowiska, w ilości 7 szczeniąt, i tak pieski nazwano -WIZER, WAGAT, WIGOR i WIR z Sułowskich Łąk, natomiast suczki dostały następujące imiona, WERA, WIKA i WINA z Sułowskich Łąk, która zresztą została w hodowli. Dnia 22 czerwca 1991 roku, ponownie po SET ALI'm przyszło na świat siedem szczeniąt FER'y Trzęsawisko , nazwanych następująco: TINA, TAMA, TARKA, TOLA, TORA, TRAP i TROP z Sułowskich Łąk,
który zdobył uprawnienia reproduktora, ale szczeniąt po sobie nie pozostawił. Natomiast TORA z Sułowskich Łąk. która w 1993 roku uzyskała tytuł Champ.PL - to hodowla " Rumcajsowe Obejście ", należąca do p. Zbigniewa Jankowskiego z Żar i w której to hodowli rezydowała już ERA z Asi Boru, będąca założycielką tej hodowli.

Champ.PL TORA z Sułowskich Łąk swoje pierwsze szczenięta miała 28 listopada 1993 roku po RAMZES'ie z Appijskiej Drogi nazwane na literę " T ". Hodowca nadał pieskom imiona jak np. TARA, TRAMP, a TROP Rumcajsowe Obejście zamieszkał u p. Jacka Maksyma z Mostów i miał potomstwo w hodowli " Z Mroźnej Kareli ".
Natomiast 21 czerwca 1995 roku TORA z Sułowskich Łąk miała szczenięta po KARO z Liliowego Wrzosowiska i urodziły się wtedy BEJ, BAKS Rumcajsowe Obejście,
51 który pozostał w rodzinie p. Jankowskiego, oraz BOK, BIK, BELLA i BETA Rumcajsowe Obejście, która rezydowała u p. Henryka Sobieckiego z Gubina.

Dnia 15 lutego 1996 roku Champ.PL TORA z Sułowskich Łąk miała ponownie szczenięta po KARO z Liliowego Wrzosowiska, z których cztery pieski nazwano - CZOK, CZORT, CEZAR, CYGANT Rumcajsowe Obejście, a suczki to CERTA Rumcajsowe Obejście, która zamieszkała u p. Piotra Gwiazdowskiego z Gubina, oraz CYGA Rumcajsowe Obejście, która pozostała w hodowli, ale swojego potomstwa nie miała.

Dnia 20 lutego 1998 roku Champ.PL TORA z Sułowskich Łąk miała swój już ostatni miot po MUSTI’m AJO Albus, oznaczony literą " D ". Trójkę szczeniąt hodowca nazwał DENIS, DINGO, oraz DRUMLA Rumcajsowe Obejście.

Wracając jednak do FERY Trzęsawisko, to miała ona ponownie miot po SET- ALI'm z Liliowego Wrzosowiska, który przyszedł na świat dnia 28 marca 1992 roku, a w miocie tym były SAWAN, SAMSON, SUEZ, SELEN, SMYK Sułowskie Łąki,
który u p. Michała Wilczka z Łodzi zdobył tytuły wystawowe takie jak: Champ.Pl, 3x Zwyc.Pl, Mł.Zwyc.Polski, ale SMYK Sułowskie Łąki potomstwa po sobie nie pozostawił.
Jedyna suczka w tym miocie SONIA z Sułowkich Łąk u p. Roberta Piotrowskiego z Dymaczewa miała szczenięta urodzone 25 marca 1994 roku w hodowli " Z Dymaczewskich Łąk ". W tym miocie, którego ojcem został REN Dom Jarzębinowy była dwójka szczeniąt - URAN i UNA z Dymaczewskich Łąk.

A rok później FERA Trzęsawisko urodziła 3 lipca 1993 roku 8 szczeniąt, wśród których były - PARYS, PAROL, POL z Sułowskich Łąk, pozostawiony w hodowli, oraz pięć suk - PANTA, POLA, a siostry PAJKA i PIKA z Sułowskich Łąk pojechały do hodowli p. Zbigniewa Jankowskiego z Żar.
Natomiast późniejsza Champ.Pl o imieniu PANDA z Sułowskich Łąk trafiła do p. Marka Kliza z Zamościa, właściciela hodowli " Z Roztocza ", u którego miała swoje jedyne cztery szczenięta, nazwane na literę " A ", urodzone 12 lipca 2001 roku, a ojcem tego miotu został AJON Albus. Urodziły się, późniejszy Champ.Pl ASAJ z Roztocza, ASHI, ARES, a ich siostra, ABI z Roztocza pozostała w hodowli i na Klubowej Wystawie Szpiców i Ras Pierwotnych Lublin 2002 zdobyła tytuł Mł.Zw.Klubu, oraz Zw. Rasy.

FERA Trzęsawisko dnia 18 października 1995 roku miała swoje już ostatnie szczenięta, urodzone również po KARO z Liliowego Wrzosowiska, nazwane na literę " M ". Z pięciu szczeniąt, trzy pieski nazwano MAKS, MORUS, MAGNUS z Sułowskich Łąk, a suczki to MILA i MALWA z Sułowskich Łąk.

12.TAJGA z Krainy Mrozów

urodzona w 1987 roku , będąca córką SAB'y z Liliowego Wrzosowiska i CIS'a Sfora Zinajdy pojechała do do p. Zygmunta Potrawiaka z Elbląga, którego pierwszym karelczykiem była suka KAZI z Liliowego Wrzosowiska, wywodząca się z szóstego miotu CZARKI z Wierchów.

Natomiast TAJGA z Krainy Mrozów w hodowli " Pięknolesie " miała miot urodzony 5 listopada 1990 roku, po RALF'ie z Liliowego Wrzosowiska, a szczenięta nazwano następująco - ATOS, AMUR, AVIA, ARIA Pięknolesie, natomiast AWIA i AURA Pięknolesie zostały w hodowli. Ich brat ATOR Pięknolesie u p. Jerzego Bogusza z Gdańska zdobył tytuł Championa Polski i urodziły się po nim szczenięta w hodowli " Z Kaszubskich Moczarów ".

Drugi miot w hodowli " Pięknolesie " należącym do p. Zygmunta Potrawiaka, urodził się 19 kwietnia 1997 roku na literę " B ", już po Champ.Pl NARO Albus i po AWIA Pieknolesie,
a w miocie tym były m.innymi BILPA, BAJKAL, BOHUN, BAJA Pięknolesie, a BAJKA Pięknolesie pojechała do hodowli " Z Wilczego Dworu " p. Zofii Swat z Warszkówka, w której to hodowli miała mioty po AJON'ie Albus.
W pierwszym miocie BAJK’i Pięknolesie urodzonym 14 grudnia 2004 roku, było 11 szczeniąt, 6 piesków nazwano następująco - AZOR, AMIR, ANONS, APORT i AZYL z Wilczego Dworu, oraz APEL z Wilczego Dworu, który pojechał do p. Jarosława Kościa z Jarosławca, który założył hodowlę pod przydomkiem " Roztoczańskie Echo ", a matką szczeniąt w niej urodzonych została BAJKA z Wilczego Dworu.

Natomiast córki AJON'a Albus i BAJK’i Pięknolesie nazwano - ARIA, AWJA, ALMA, ASTRA z Wilczego Dworu, oraz późniejsza Champ.Pl Mł.Zw.Klubu AURA z Wilczego Dworu,
którą kupiła hodowla " Merkambertaner " należąca do p. Ewy Uby. Ale swoje pierwsze szczenięta AURA z Wilczego Dworu, ma urodzone 3 marca 2010 roku w hodowli " Ogródkowa Knieja " u p. Dariusza Jasińskiego. Szczenięta te, których ojcem został JERI zostały nazwane na literę " D ", np. DIMA i DUNKA Ogródkowa Knieja.

BAJKA Pięknolesie w swoim drugim i zarazem ostatnim miocie, który przyszedł na świat 26 czerwca 2006 roku, w ilości 9 sztuk, również po AJON'ie Albus, miała m.innymi: pieska BILAP z Wilczego Dworu, który pojechał do Włoch, oraz 7 suk - BILPA z Wilczego Dworu, która pojechała do hodowli " Albus ", a ich siostry BIBA, BAJI BAJDA z Wilczego Dworu pojechały do p. Dariusza Jasińskiego. W miocie tym były także BONA, BINKA, oraz BAJKA z Wilczego Dworu, którą nabyła także warszawska hodowla" Merkambertaner ", hodowla istniejąca od od 1979 roku, a której pierwszą rasą były sznaucery olbrzymy. Do hodowli " Merkambertaner " przybył też pies z hodowli " Thorvalta ", późniejszy Mł.Ch.Pl,.5xBOB, 5x Najlepszy Junior RASTAS Thorvalta,
który później rezydował u p. Dariusza Jasińskiego i który to jest prawie rówieśnikiem BAJK'i z Wilczego Dworu, ale o hodowli " Thorvalta ", piszę dalej.

Wskutek takich, a nie innych zrządzeń losu BAJKA z Wilczego Dworu
docelowo zamieszkała u pana Jarosława Kościa, którego pierwszym karelczykiem był pies urodzony w 1988 roku o imieniu LOTO z Asi Boru.